Wrobieni w „Finanse”

Witryna poszkodowanych przez Personal Finanse, Council Finance, EI Global (Enterprise Investment), EGFC lub E.G.F.C. SA (Europejską Grupę Finansową Council), Aurum Finance, kancelarię prawną Proculus i nie tylko.

Jak „spożytkowano” finanse publiczne? – cz. 6

Witamy w kolejnej odsłonie. Tematem dzisiejszych rozważań będzie… Marzena Anna Ruczkin; była księgową, w związku z czym ciężko byłoby uwierzyć, że nie wiedziała pod czym się podpisuje i z czym miałą do czynienia. W takim razie zaczynamy!

EUROPEAN ACCOUNTING OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Spółka o kapitałe założycielskim w wysokości 5 000,00 zł. Jednym z udziałowców i prezesem jest Jarosław Ireneusz Górski (patrz zakładkę Prześwietlamy), a zaległości wobec ZUS to łączna kwota w wysokości 29 402 zł.

1 czerwca 2017 r. rozpoczęła się procedura upadłościowa, na wniosek spółki, w postaci zabezpieczenia majątku. 24 lipca tego samego roku oddalono jednak wniosek obciążając spółkę kosztami postępowania.

Brak danych o dotacjach.

"RONDO OKAZJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podmiot ten powstał 7 września 2007 r. z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł. Prezesurę obejmuje Marek Kopyściański, będący jednocześnie udziałowcem z wkładem własnym wynoszącym 40 000 zł. Drugim udziałowcem jest wówczas Tomasz Piotr Kopyściański z wkładem własnym wynoszącym 10 000 zł. Jednak w roku 2015 podmiot przejmuje Marzena Anna Ruczkin – stająca się odtąd jedynym udziałowcem i prezesem zarządu spółki.

RONDO OKAZJI w 2016 r. występuje o dotację na innowacyjny zasilacz LED za niebagatelną kwotę 4 193 023,56 zł, a kwota dofinansowania miałaby wynieść 1 493 357,40 zł. Brak danych o realizacji tego projektu. Warto tu jednak zwrócić uwagę, że nie wiemy, czy jest to ten sam podmiot. Przecież czytając w KRS nazwę podmiotu, która z założenia musi być prawdziwa (i jest jedyną słuszną) widzimy "RONDO OKAZJI" pomiędzy znakami cudzysłowia. W dokumentach potwierdzających ubieganie się o taką dotację (nr umowy RPDS.01.05.01-02-0271/16-00), jakoś dziwnym trafem tych znaków nie ma…

WEBCOM EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kapitał zakładowy – 5 000 zł. Działalność rozpoczyna Marek Kopyściański, następnie spółkę przejmuje Marzena Anna Ruczkin. Podmiot ten jest zarejestrowany w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 9a – przypominamy: nie ma takiego adresu, a przynajmniej nie ma możliwości ustalić adresata posługując się adresem w takiej formie.

Spółka otrzymałą subwencje na 2 projekty. Ich łączna wartość to 2 459 540 zł, a kwota dofinansowania z UE sumarycznie wynosi 1 335 272,65 zł. Tutaj znowu, zapewne jakiś urzędnik, „innowacyjnie” weryfikował podmiot – nazwa beneficjenta w jednym projekcie jest pełna, w drugim ze skróconym korpusem; a nie musimy przypominać, która nazwa jest poprawna. Prawda?

TAX SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kapitał zakładowy to 5 000 zł; brak danych o realizacji projektów.

CORPORATE FINANSE Marzena Ruczkin

Podmiot wykreślony z CEIDG. Brak danych o realizacji projektów.

Podsumowanie

Ci najuważniejsi z pewnością zadadzą pytanie: „czy nie za szybko? nie zapomnieliście przypadkiem o czymś ciekawym i chyba najważniejszym?”. Oczywiście że nie: przyjdzie nam jeszcze opisać dwa podmioty, lecz z powodu ciekawostek, skomplikowanej natury i zawiłości – poświęcimy temu odrębną część. Obserwujcie nas uważnie! A jeżeli jest jakaś sprawa warta poruszenia w tym i nie tylko tym cyklu – dajcie znać. Zapraszamy do działu kontakt.