Wrobieni w „Finanse”

Witryna poszkodowanych przez Personal Finanse, Council Finance, EI Global (Enterprise Investment), EGFC lub E.G.F.C. SA (Europejską Grupę Finansową Council), Aurum Finance, kancelarię prawną Proculus i nie tylko.

Prześwietlamy

Wstęp - krótka analiza

Wszystko zaczęło się od Marka Koszów[1] i wspomnianego pod tym odnośnikiem systemu argentyńskiego, w późniejsym czasie przekrętu z Columbus Group. Widząc, że jest bezkarny posunął się do stworzenia sieci powiązanych ze sobą podmiotów.

Ważna uwaga! Można domniemywać, że system, w którym działały firmy Councilo-podobne to system ODWRÓCONEJ ARGENTYNY! W systemie argentyńskim opłaty musiały być wnosone jescze przed udzieleniem pożyczki tzn. były jej warunkiem. Tutaj opłaty są, na pozór, wnoszone po udzieleniu kredytu(ów), natomiast klient deklaruje i zabezpiecza wniesienie opłat jescze PRZED jego (ich) udzieleniem za pomocą weksla in blanco i deklaracji wekslowych podpisywanych pred udaniem się do banku bądź rzeczywistego pośrednika. W wypadku klasycznego systemu wpłacało się pieniądze; tu natomiast jest weksel, będący gwarancją wpłaty tyle, że w późniejszym terminie. Innymi słowy, weksel spełnia funkcję płatniczą tzn. jest innym środkiem płatniczym.

Biorąc pod uwagę wsystkie dostępne dokumenty można domniemywać następujacy przebieg wydarzeń:

 1. Marek Koszów poszukuje osoby z tzw. czystą kartoteką, czyli kogoś, kto nie był nigdy karany (w szczególności za wykroczenia i przestępstwa związane z finansami). Nadarza się idealna okazja: Katarzyna Beata Książek w 2010 r. zakłada działalność pod nazwą Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem. Owa działalność, startując pod nazwą handlową EI Global zaczyna świadczenie usług pośrednictwa kredytowego według wspomnianego odwróconego systemu argentyńskiego.
 2. Pod wpływem pewnych zawirowań prawnych (patrz: Decyzja nr RWR-38/2013) EI Global zmienia taktykę działania: powstaje pomysł, by umowy o świadczenie usług pośrednictwa finansowego zawierane były w rzeczywistości przez inny podmiot. Wówczas pojawia się kolejna działalność: Waga Edyta Godula. Od tej pory, w rzeczywistości, wszelkie umowy o świadczenie usług pośrednictwa finansowego zawierane są z owym podmiotem; EIZR (teraz jak i w późniejszym czasie) jest tylko pośrednikiem pomiędzy owymi działalnościami. Warto tu nadmienić, że Katarzyny broni ekspert prawa bankowego i zarazem członek kadry zespołu kancelarii radców prawnych BSKK — dr Marek Kopyściański, o czym szerzej później.
 3. Podmiot „Waga Edyta Godula” Decyzją nr RPZ-7/2014 zostaje ukarany z powodu uchylenia się od udzielenia informacji; w rzeczywistości zaś spowodowane jest to podaniem nieistniejącego adresu („adresat nieznany” – w Poznaniu pod ul. 27 grudnia 9a, pod którą znajdowała się rzekoma siedziba, istnieje wyłącznie brama; brak podanego lokalu). Słowem – został podany wyłącznie nr bramy, co prawnie uniemożliwiło doręczenie jakiegokolwiek pisma; nawiasem mówiąc, była to siedziba widniejąca w CEIDG jedynie tymczasowo, pomiędzy rozpoczęciem a zakończeniem działalności gospodarczej.
 4. Nastepnie, powołano spółkę Kancelaria Prawna Proculus mającą świadczyć owe umowy w miejscu podmiotu Waga. Mniej więcej w tym okresie (przełom 2014-2015 r.) siedziby i szyldy EI Global przeistaczają się w Council Finance (marka handlowa także nowo-powstałej spółki Council).
 5. W dniu 20.10.2015 r. powstaje firma Europejska Grupa Finansowa Council S.A. (EGFC SA), działająca pod marką handlową Personal Finanse, świadcząca kompleksowo usługi pośrednictwa finansowego, a także będąca podmiotem, z którym spisywane są wszelkie umowy. Wszystkie biura zmieniają też szyld na Personal Finanse bądź PFinanse.

Ważne: wyszukiwarka Google do października 2017, wyniki "Personal Finanse" poprawiała na "Personal Finance", co skutecznie utrudniało pozyskanie rzetelnych informacji na temat tej firmy. Na pozór tak mało istotny szczegół, a owe „przejęzyczenia” pojawiają się również na stronach mediów, a nawet samej Prokuratury! Podobna sytuacja na różnych witrynach występuje z marką EI Global – sporo osób mylnie pisze „El Global”, podczas gdy skrót EI jest zasadny – pochodzi od „Enterprise Investment”. Obie sytuacje dawały furtkę pracownikom (takie przypadki są znane) do poświadczania nieprawdy, iż wspomniany artykuł wcale nie tyczy się ich firmy.

Za rejestrowaniem większości spółek (np. DIPiA czy Webcom Europe) stał dr Rafał Citowicz, słynny z tzw. afery notarialnej[2]; w późniejszym czasie dr Artur Ganicz, a także Kancelaria Botanica pod kierownictwem Moniki Barczuk oraz Iwony Łacnej.

BSKK - Zespół Kancelarii Radców Prawnych

Za obsługą prawną spółek stoi Zespół Kancelarii Radców Prawnych BSKK[3]. Widać to chociażby na przykładzie składu rady nadzorczej spółki EGF Council. Ciekawą sprawą jest również fakt odnośnie obrońcy Katarzyny Książek w postępowaniu z 2013 r. przez UOKiK dotyczącego Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem. Jak można preczytać na ostatniej stronie, wyraźnie występuje tam r.pr. dr Marek Kopyściański z Zespołu Kancelarii BSKK.

To nie wszystko: przyjrzyjmy się bliżej spółkom Rondo Okazji i Webcom Europe. Spółki te należały niegdyś właśnie do wspomnianego dr Marka Kopyściańskiego oraz (w wypadku Rondo Okazji) Tomasza Kopyściańskiego. Zostały jednak zbyte na rzecz księgowej w spółkach „Council-owych” — Marzenie Annie Ruczkin.

Pozostając przy składzie rady nadzorczej spółki EGFC można domniemywać, iż Andrzej Dominik Kras (zastępca sędziego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we rocławiu) został z niej wykreślony dla zatarcia śladów współpracy z BSKK. Warto nadmienić, iż w podobnym czasie został także wykreślony Adrian Nawłoka z podstrony Zespół na stronie BSKK, chociaż ostatni akapit wyraźnie wskazuje na to, iż owa lista jest otwarta. Dowodem może być wpisanie Czesława Bakuń oraz Anny Patrycji Lemieszek w skład rady nadzorczej EGFC, którzy poza nim jako jedyni wchodzili w skład Kancelarii Prawnej CESSANS[4].

Spółki i osoby

Poniżej znajdują się wszystkie powiązane ze sobą spółki. W celu łatwego i wygodnego porównywania i zestawiania danych, kliknij na nagłówek kolumny, by dane zostały posegregowane według wybranego przez Ciebie kryterium. Aby dowiedzieć się więcej na temat danej spółki, kliknij w jej link. Wszystkie dane pochodzą z ogólnodostępnych źródeł (Centrum Ewidencji i Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Bazy Internetowej REGON, Monitora Sądowego i Gospodarczego), część informacji pozyskano od byłych pracowników, z komentarzy oraz wpisów na forach internetowych jak również reportaży. Kolumna Uwagi może zawierać dodatkowo odnośniki do prypisów, które mogą być ciekawe i warte bliższego zbadania.

Powiązane spółki
Imię i nazwisko PESEL Nazwa działalności funkcja Status Źródło Uwagi
Katarzyna Beata Książek 63091910764 Europejska Grupa Finansowa Council S.A. prezes zarządu, akcjonariusz (całość) obecnie KRS, MSiG (nr 209/2015)  
Czesław Bakuń 49031210039 Europejska Grupa Finansowa Council S.A. członek rady nadzorczej obecnie KRS, MSiG (nr 134/2016)  
Anna Patrycja Lemieszek 74071101708 Europejska Grupa Finansowa Council S.A. członek rady nadzorczej obecnie KRS, MSiG (nr 246/2016)  
Adrian Nawłoka 85031409815 Europejska Grupa Finansowa Council S.A. członek rady nadzorczej uprzednio MSiG (nr 209/2015) [8]
Jarosław Ireneusz Górski 71102005372 Europejska Grupa Finansowa Council S.A. członek rady nadzorczej uprzednio MSiG (nr 209/2015)  
Andrzej Dominik Kras 82080301853 Europejska Grupa Finansowa Council S.A. członek rady nadzorczej uprzednio MSiG (nr 209/2015) [7]
Katarzyna Książek 63091910764 Council Sp. z o.o. Członek zarządu, udziałowiec (całość) obecnie KRS, MSiG (nr 241/2014)  
Katarzyna Książek 63091910764 EnterHR Sp. z o.o. prezes zarządu, udziałowiec (całość) obecnie KRS, MSiG (nr 71/2015)  
Krzysztof Adam Graczykowski 59122412134 Kancelaria Prawna Proculus Sp. z o.o. prezes zarządu, udziałowiec obecnie KRS, MSiG (nr 20/2014)  
Marzena Anna Ruczkin 78071708460 Rondo Okazji Sp. z o.o. prezes zarządu, udziałowiec obecnie KRS, MSiG (nr 236/2015)  
Marek Kopyściański 68091500812 Rondo Okazji Sp. z o.o. prezes zarządu, wspólnik, udziałowiec uprzednio MSiG (nr 184/2007) [5]
Tomasz Piotr Kopyściański 79051607313 Rondo Okazji Sp. z o.o. Wspólnik, udziałowiec uprzednio MSiG (nr 184/2007) [6]
Wiesław Koszów 52031214439 Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o. wspólnik (uprzednio także prezes) obecnie KRS, MSiG (nr 45/2013)  
Marek Mirosław Koszów 78070507756 Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o. Prokurent (prokura samoistna) uprzednio MSiG (nr 112/2016, 147/2016) [1]
Waldemar Jan Sroczyński 63012903192 Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o. prezes zarządu uprzednio KRS, MSiG (nr 201/2017)  
Marcin Remigiusz Mechedin 79021613098 Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o. prezes zarządu uprzednio KRS  
Marek Mirosław Koszów 78070507756 Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o. prezes zarządu obecnie MSiG (nr 112/2016, 147/2016) [1]
Katarzyna Beata Książek 63091910764 Społeczność Finansowa Sp. z o.o. prezes zarządu, udziałowiec (całość) obecnie KRS, MSiG (nr 102/2011)  
Katarzyna Beata Książek 63091910764 Europejski Fundusz Hipoteczny "Ostoja" Sp. z o.o. prezes zarządu, udziałowiec (całość) obecnie KRS, MSiG (nr 181/2011)  
Kamil Marek Baran 83080610211 European Financial Stability Fund Sp. z o.o. prezes zarządu, udziałowiec (całość) obecnie KRS, MSiG (nr 200/2011)  
Kamil Baran 83080610211 European Financial Stability Fund 1 Sp. z o.o. prezes zarządu obecnie KRS, MSiG (nr 146/2015)  
Marzena Anna Ruczkin 78071708460 European Financial Stability Fund 1 Sp. z o.o. prezes zarządu uprzednio MSiG (nr 217/2013, 146/2015)  
Marzena Anna Ruczkin 78071708460 Tax Solutions Sp. z o.o. prezes zarządu, udziałowiec (całość) obecnie KRS, MSiG (nr 110/2014)  
Jarosław Ireneusz Górski 71102005372 European Accounting Office Sp. z o.o. prezes zarządu, wspólnik, udziałowiec obecnie KRS, MSiG (nr 209/2016)  
Marzena Anna Ruczkin 78071708460 European Accounting Office Sp. z o.o. Członek zarządu, wspólnik, udziałowiec obecnie KRS, MSiG (nr 209/2016)  
Mateusz Kozieł 87011510498 Główny Instytut Nadzoru Jakości Sp. z o.o. prezes zarządu, udziałowiec (całość) obecnie KRS  
Marzena Anna Ruczkin 78071708460 Webcom Europe Sp. z o.o. prezes zarządu, udziałowiec obecnie KRS  
Marek Kopyściański 68091500812 Webcom Europe Sp. z o.o. prezes zarządu, udziałowiec uprzednio KRS, MSiG (nr 38/2013)  
Marek Mirosław Koszów 78070507756 Instytut Technologii Cyfrowych Sp. z o.o. prezes zarządu, udziałowiec obecnie KRS [1]
Krysztof Adam Graczykowski 59122412134 Grupa Softcall Sp. z o.o. prezes zarządu, udziałowiec Obecnie KRS, MSiG  
Krysztof Adam Graczykowski 59122412134 Allnet Broker Sp. z o.o. prezes zarządu, udziałowiec Obecnie KRS, MSiG  
Kamil Baran 83080610211 Wielkopolski Inkubator Przedsiębiorczości i Transferu Innowacyjnej Technologii Sp. z o.o. prezes zarządu, udziałowiec (całość) obecnie KRS, MSiG  
Marek Mirosław Koszów 78070507756 Europejska Kancelaria Finansowa Geld Sp. z o.o. prezes zarządu, wspólnik obecnie KRS, MSiG [1]
Michał Łukasz Zając 83012204178 Europejska Kancelaria Finansowa Geld Sp. z o.o. wspólnik obecnie KRS, MSiG  
Wiesław Koszów 52031214439 Real Estate Company Sp. z o.o. wspólnik (uprzednio także prezes) obecnie KRS, MSiG  
Marek Mirosław Koszów 78070507756 Real Estate Company Sp. z o.o. prezes zarządu obecnie KRS, MSiG  
Izabela Maria Słomińska 76041606082 Master Cash Sp. z o.o. prezes zarządu, udziałowiec (całość) obecnie KRS, MSiG  
JDG (jednoosobowe działalności gospodarcze)
Imię i nazwisko NIP Nazwa działalności Status Źródło Uwagi
Katarzyna Książek 8942344838 Katarzyna Książek Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem wykreślona CEIDG  
Krystian Czerwiński 7842148304 Traktatus Group Krystian Czerwiński wykreślona CEIDG  
Edyta Godula 8981193295 Waga Edyta Godula wykreślona CEIDG  
Marzena Ruczkin 8992228293 Corporate Finance Marzena Ruczkin wykreślona CEIDG  
Marzena Ruczkin 8992228293 Marzena Ruczkin wykreślona CEIDG  
Ewelina Korczak-Koszów 8961379967 Ewal Ewelina Korczak-Koszów aktywna CEIDG  
Krzysztof Graczykowski 8941521221 KRZYSZTOF GRACZYKOWSKI CLIENT CONSULTING wykreślona CEIDG  

Uwagi

 1. ^

  Marek Koszów, właściwie Marek Mirosław Koszów; syn Wiesława Koszów; od 2015 r. do niedawna mąż Eweliny Joanny Korczak. Założył sieć podmiotów i koordynował nimi; pełnił w spółce Council m.in. funkcję Dyrektora Generalnego ds. Sprzedaży i Działu Reklamacji. W postępowaniu przygotowawczym RP I Ds. 41.2016 Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu (stan na 2 marca 2017 r.) broni go m.in. adwokat Andrzej Pasierski: Będziemy składać zażalenie na decyzję o areszcie - mówi jeden z obrońców Marka K. mecenas Andrzej Pasierski. Adwokat zwraca uwagę, że już od 2015 roku zarządy firm - o których mowa w tej sprawie - zawierają ugody z niezadowolonymi klientami. A jest ich - zwraca uwagę mecenas Pasierski - niewiele. Na 69 tysięcy kredytów liczba skarg to - jego zdaniem - 5 procent. Czyli - dodaje - większość jest zadowolonych (Źródło: Newsweek, Marek K. aresztowany za oszustwa finansowe). Panie Pasierski, jest pan adwokatem, pełniącym zawód zaufania publicznego, a wykazuje się pan takim elementarnym brakiem znajomości sprawy, w której bierze pan udział?

  Na swoim koncie Marek posiada inne wcześniejsze oszustwa finansowe, będąc prezesem m.in. Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Regionalnego (MFRR), a w późniejszym czasie Unii Rozwoju i Wspierania Finansowego (URiWF), przewodnicząc tym samym spółkom działającym w tzw. systemie argentyńskim. Ponadto był prezesem Columbus Group Sp. z o.o., słynnej także z innej afery finansowej. Co ciekawe, mimo śledstw, postępowań i oskarżeń, prawdopodobnie nie został nigdy ujęty przez polski wymiar sprawiedliwości. Więcej o Marku Koszów i prowadzonej przez niego działalności / przekrętach, poza podlinkowanym już artykułem z Newsweeka:

 2. ^
 3. ^
  Co prawda na obecnej stronie BSKK nie wszyscy członkowie byłego składu rady nadzorczej EGFC występują, jednak w internecie nic nie ginie. Spójrzmy więc na archiwum podstrony Skład na archive.org. Warto też doczytać, kim byli (są) członkowie.
 4. ^

  Wprawdzie, zgodnie np. z wątkiem na Forum o Wekslach i Windykacji, pojawiają się doniesienia, iż Adrian Nawłoka i Czesław Bakuń rzekomo nie prowadzą razem kancelarii CESSANS, to jednak znów w Internecie nic nie ginie i posiadamy dowód obalający taką hipotezę (kopia strony nawloka.pl zalinkowana poniżej). Ponadto pozostaje zgodność nazwy i logo. Sprawdzając ich działalnośc w CEIDG pod ich numerami NIP na dzień 2017-11-01 działalność każdego z nich zarejestrowana jest pod adresem 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Brzoskwiniowa 4. Jeżeli sypie się panom prawny grunt pod nogami, to takie wypieranie się nie na wiele się zda.

  Strona Kancelarii Prawnej CESSANS - nawloka.pl [kopia w serwisie archive.org].

  Domniemanym faktem, który także może świadczyć o ich współpracy jest następujący, interesujący dokument [kopia na archive.org] (str. 26). Znajdujemy tam: Adrian Nawłoka i Urszula Joanna Bakuń. Przypadek? Ocena pozostaje dla czytelnika.

 5. ^dr hab. Marek Kopyściański – radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, bankowego oraz finansów publicznych. W praktyce zajmuje się zagadnieniami: prawa podatkowego (w tym reprezentacją przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi), prawa zamówień publicznych oraz prawa bankowego i finansów publicznych (w szczególności dotacjami, limitami zadłużenia, budżetowaniem zadaniowym). Jako pracownik naukowy jest także autorem wielu ekspertyz prawnych sporządzanych na zlecenie zarówno podmiotów z sektora gospodarczego, jak i instytucji publicznych.
 6. ^dr Tomasz Kopyściański – adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, specjalista z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstw i instytucji samorządowych. Autor i współautor opracowań biznesowych obejmujących przeprowadzenie audytu finansowego, studium wykonalności inwestycji, opracowania biznesplanów, pozyskiwanie funduszy unijnych. W Kancelarii zajmuje się obszarem finansów publicznych, funduszy unijnych i przygotowywaniem koncepcji prywatyzacji jednostek publicznych oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw.
 7. ^dr Andrzej Kras – radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Podyplomowych Studiów Ewaluacji Projektów i Programów Unijnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stażysta w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Autor publikacji z zakresu prawa dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystania, ochrony środowiska, rozwoju regionalnego. W praktyce zawodowej koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach prawa administracyjnego gospodarczego oraz postępowania administracyjnego. Entuzjasta technologii informatycznych, telekomunikacji, danych osobowych, social media i szeroko pojętego funkcjonowania podmiotów gospodarczych w Internecie. Od września 2013 r. do 2016 r. sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Wykładowca akademicki. Posługuje się językiem angielskim prawniczym w stopniu zaawansowanym.
 8. ^Adrian Nawłoka – adwokat wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie karnym i karno-skarbowym. Z powodzeniem reprezentuje Klientów na etapie postępowań przygotowawczych, jak i w procesach sądowych. W praktyce zawodowej koncentruje się również na zagadnieniach z zakresu prawa konkurencji oraz prawa pracy.