Wrobieni w „Finanse”

Witryna poszkodowanych przez Personal Finanse, Council Finance, EI Global (Enterprise Investment), EGFC lub E.G.F.C. SA (Europejską Grupę Finansową Council), Aurum Finance, kancelarię prawną Proculus i nie tylko.

Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o.
(w skrócie: DIPiA)

Dane podstawowe
KRS 0000452984
NIP 8971785605
REGON 021992229

Adresy

  1. pl. Solidarności 1/3/5 lok. 230
    53-661 Wrocław
  2. ul. SOLSKIEGO 4/7
    52-416 Wrocław

  3. ul. Sienkiewicza 34A lok. II P, 18.1 50-335 Wrocław

Oddziały

Informacje dodatkowe

Spółka, z ramienia której działało większość podmiotów przedstawianych na tej stronie. Marek Koszów kierujący całym przestępczym procederem występował jako prokurent (prokura samoistna) w okresie od 06.06 do 22.07.2016.

Spółka była powiązana z innymi podmiotami m.in. Council lub Personal Finanse. Świadczy o tym np. news zamieszczony na stronie [archiwum] odnośnie start-upu Broker HR prowadzonego przez Katarzynę Książek pod marką Enterprise Investment, bądź – najprawdopodobniej – EnterHR, na co wskazywałaby nazwa spółki.

Z szeroko przedstawianych w internecie informacji wiadomo, iż spółka ta była także odpowiedzialna za rozprowadzanie i/lub zlecanie rozprowadzania ulotek reklamacyjnych owych podmiotów, a także zatrudnianie pracowników tym się zajmujących. Ponadto trudniła się wynajmem nieruchomości dla tych podmiotów.

W sprawie owej spółki została wydana Decyzja Prezesa UOKiK nr RBG-1/2016 – nałożono karę za zwłokę w udzielaniu informacji (słowem: utrudnianie postępowania). Z decyzji tej dowiadujemy się m.in., iż ulotki były sporządzane przez firmę Council, doręczane do franchisobiorcy, a następnie ten miał zlecać ich dystrybucję Inkubatorowi. Oto ciekawy fragment:

W ramach wymiany korespondencji pomiędzy organem ochrony konsumentów a Ekspert – na podstawie wyjaśnień ww. przedsiębiorcy - ustalono, że materiały reklamowe były sporządzane przez Council Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (która miała zawartą umowę franchisingu z Ekspert). Zgodnie z wyżej wskazanymi wyjaśnieniami, Ekspert miał tylko akceptować treść ulotek, a następnie były one przekazywane do Inkubatora w celu zlecania dalszej dystrybucji. Jednocześnie Ekspert oświadczył, że zaprzestał prowadzenia w tym zakresie działalności i aktualnie zajmuje się świadczeniem usług remontowo-budowlanych.

Niemniej jednak w dalszym ciągu do Prezesa UOKiK docierały informacje o rozpowszechnianiu m.in. w gazetach codziennych ulotek reklamowych dotyczących kredytu konsumenckiego, które zarówno treścią, jak i formą były zbieżne z tymi, które stanowiły podstawę do wszczęcia postępowania wyjaśniającego pod sygn. RBG-403-26/14/KL. W tym stanie faktycznym konieczne było ponowne ustalenie danych podmiotu, który podejmował decyzję o dystrybucji analizowanych materiałów reklamowych i był odpowiedzialny za treść informacji w nich prezentowanych, a także ustalenie czy oświadczenia składane przez Eksperta (w zakresie podmiotu, który sporządzał materiały reklamowe, jak i fakt zaprzestania prowadzenia działalności związanej z kredytami konsumenckimi) były prawdziwe i wiarygodne.

Strona internetowa www.dipia.pl (niedostępna od czerwca 2017)
Ostatnie archiwum strony Dostępne na archive.org z dnia 2016-12-23

Zobacz też…

Artykuł Jak „spożytkowano” finanse publiczne? – cz. 5.